C C C C A+ A A- X

История

Град Павликени възниква след 1943 година на основата на бившето село Павликян, споменавано в османските архиви от 15 в. Селището е създадено от преселници в 1430 година. По време на Освобождението (1878 г.) е било малко село. След прокарване на ж.п. линията София - Варна през 1899 г. се развива като икономически и околийски център. Открива се мирови съд. През 1934 година пожар изпепелява частната сграда, където се помещава съда и голяма част от архивите, което довело до закриване на съда. През 1937 година се открива околийски съд, който през 1947 г. е преименуван в народен съд, а през 1971 година - в районен съд, съществуващ досега.

Днес град Павликени е важен железопътен възел на централната линия София - Варна. Основно е развито селското стопанство - розарство, лозарство, производство на декоративни храсти. Има опитен институт по соята. Функционират машиностроителен завод, завод за джанти, за опаковки, фуражен завод, керамично предприятие, цех за нишесте, предприятие за производство на спортни облекла и др. Има работещ зоопарк с около 120 животни и 23 вида птици. Красиво място за развлечение е парка - хотел с басейн с лечебна минерална вода. Градът е на 20 км. от язовир "Ал.Стамболийски".

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.

Районен съд Павликени е един от петте районни съдилища във Великотърновския съдебен окръг. Обслужва две общини - Павликени и Сухиндол с общо 23 населени места. Районният съд се състои от съдии и съдебни служители и се ръководи от председател.

Председателят на районния съд:

1. Осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;
2. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад; Изготвя справки и статистически данни в електронна форма и ги предоставя на Висшия съдебен съвет, както и на министъра на правосъдието.
3. В края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на инспектората при Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горни инстанции, а на министъра на правосъдието и информация за  образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията при съда;
4. Разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания;
5. Ръководи и контролира работата на държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и бюрото за съдимост към съда;
6. Назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби.

Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация