C C C C A+ A A- X

Съобщение

2 март 2022

Финален резултат, след приключване на трети етап на конкурса за длъжност "Съдебен деловодител" в Районен съд - Павликени

За повече информация...


18.02.2022 г.

Допуснати кандидати за участие във трети етап на конкурса за длъжност "Съдебен деловодител" в Районен съд - Павликени

За повече информация...


08.02.2022 г.

Допуснати кандидати за участие във втори етап на конкурса за длъжност "Съдебен деловодител" в Районен съд - Павликени

За повече информация...


Краен резултат от конкурса за длъжността "Призовкар" в Районен съд - Павликени.

За повече информация...


08.06.2021 г. - Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

/Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.,
изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г./


08.01.2021 г. - Уважаеми граждани,

На 08.01.2021 г. в Районен съд – Павликени положиха клетва съдебните заседатели при Районен съд – Павликени с мандат 2021 г. - 2024 година.


15.07.2020 г. - Уважаеми граждани,

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице - медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение.

За да научите повече за Медиацията, посетете следните адреси:

https://mediation.mjs.bg/Informations/docsInfo

Материалите са разработени по проект "Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", чрез Европейски социален фонд.


Дарителска кампания на ВСС за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

За повече информация посетете адрес: www.vss.justice.bg/page/view/104990

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация